Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, заедно с редица други университети в ЕС спечели финансиране от Европейския съюз за проект за икономия на енергия SAVES2. Проектът е продължение на предходния проект SAVES и има за цел да насърчи енергийното съзнание на студентите, живеещи в общежития.

Проектът е част от програмата „Хоризонт2020“ (Horizon2020) на Европейската комисия и е насочен към общо 219 000 студенти, от седем различни държави-членки на ЕС. Фокусът му, за разлика от SAVES е насочен както към студентите, пребиваващи в общежития, така и към тези, които живеят на квартири.

Студентите участват в енергоспестяващи състезания между различните общежития, викторини, като целта е да спестят най-много енергия. Победителите печелят награди. Чрез използването на социалните мрежи и други форми на дигитална комуникация, тези състезания са интерактивни и приятни за участниците, които ще получават практични съвети за начини за пестене на енергия. По този начин се цели култивирането на енергийно съзнание на студентите, които ще придобият нови навици за рационално използване на енергията.