Student Switch Off е международна кампания с нестопанска цел, чиято основна идея е повишаване ангажираността на студентите към промените в климата.

Дейноститени включват организиране и провеждане на състезания, свързани с енергоспестяване и рециклиране, в студентските общежития на университети в Англия, Кипър, Гърция, Румъния, Италия, България и Литва.

Вижте кой е спестил енергия през тази година

7000

студенти в общежитията

1

в толкова университети

20%

това е процентът им в общежитията

50

толкова снимки са направени

са обещали да
ПЕСТЯТ

Виж кои университети участват в кампанията

Тези прекрасни студенти участваха в кампанията

Ти също можеш, като спазваш тези четири стъпки: